Privaatsuse ja küpsiste poliitika Loe edasi
Seadke piirkond: Estonia

AS HRX VEEBISAIDI PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

AS HRX tagab, et teie andmeid hoitakse turvaliselt. Me järgime Euroopa Liidu üldist andmekaitse määrust (edaspidi: üldmäärus) ja muid seadusi, mis kaitsevad teie andmeid, mida meie ettevõte kogub, kasutab ja säilitab.

 

1.              Privaatsuspoliitika

 

Meie privaatsuspoliitikast leiate vastused olulistele küsimustele selle kohta, kuidas me teie kohta teavet kogume, kasutame ja säilitame. Kui teil on küsimusi, oleme alati valmis aitama, nagu ka allpool kirjeldatud.

 

Palun lugege hoolikalt meie privaatsuspoliitikat:

 

[Veebisaidi kasutajate privaatsuspoliitika]
[E-posti ja sotsiaalvõrgustike kaudu saadetud päringute privaatsuseeskirjad]
[Videovalve all olevad inimesed][1] 
 

 

2.              Meie kontaktid

 

Kui teil on küsimusi, kommentaare või kaebusi teid puudutava teabe kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta, oleme valmis teid aitama. Kui vajate abi, võtke meiega ühendust e-posti teel info@hrx.ee

 

 

3.              Minu õigused

 

Kui soovite astuda allpool nimetatud samme, võtke palun meiega ühendust punktis 2 kirjeldatud viisil. Pange tähele, et järgmiste õiguste suhtes kehtivad seaduslikud tingimused ja erandid:

●        teie teabe avaldamise taotlus;

●        teie kohta olemasoleva teabe parandamise taotlus;

●        olemasoleva teabe kustutamise taotlus;

●        teie kohta olemasolevale teabele juurdepääsu või teabe kustutamise taotlus;

●        esitada vastuväiteid teie kohta teabe kogumisele, kasutamisele ja säilitamisele meie ettevõttes;

●        oma andmete eksportimise või andmete edastamise taotlus teisele ettevõttele;

●        esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

 

AS HRX VEEBISAIDI KASUTAJATE PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

 

Viimase versiooni kuupäev: [01.01.2019]

AS HRX tagab, et teie teave on turvaline ja vastavuses Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruse ja muude teie teavet kaitsvate seadustega. Lisateabe saamiseks lugege hoolikalt siinset privaatsuspoliitikat.

 

1.                   Kuidas seda teatist lugeda?

 

Teatisest leiate vastused olulistele küsimustele selle kohta, kuidas me teie kohta teavet kogume, kasutame ja säilitame. Kui teil on küsimusi või osa sellest teatisest on ebaselge, oleme valmis teid aitama, nagu on kirjeldatud siinse teatise punktis 15. Pange tähele, et mis tahes meie-vorm siinses teatises tähendab meie ettevõtet, nagu on kirjeldatud teatise punktis 2.

 

2.                   Kes vastutab minu teabe kaitsmise eest?

 

AS HRX;

meie ettevõtte registrikood on 10117789;

meie aadress on Alasi tee 5, Tabasalu alevik, Harku vald.

 

3.                   Miks te minu kohta teavet kogute?

 

Me haldame veebisaiti www.hrx.eu/ee (edaspidi: veebisait), parandame seda ja tagame selle turvalisuse. Meie veebisaidi sirvimisel sõlmite meiega lepingu, mis annab teile juurdepääsu meie sisule ja mis tähendab, et nõustute selle kasutamise tingimustega, sealhulgas, kuid mitte ainult, siinses teatises toodud autoriõiguse tingimuste ning isikuandmete kaitse ja privaatsuse tingimustega.

 

Me kogume, kasutame ja salvestame teie andmeid, et:

●        hallata, parandada ja optimeerida meie veebisaiti ja kasutajakogemusi;

●        reageerida päringutele, ettepanekutele ja abistada veebisaidi kasutajaid tehnilistes küsimustes;

●        täita juriidilisi kohustusi, lahendada teie või kolmandate isikutega tekkida võivaid vaidlusi ning kasutada oma õigusi, mis tulenevad teie ja meie vahel või meie ja kolmandate isikute vahel sõlmitud kokkulepetest;

●        mõista sirvimissuundumusi, hinnata kasutajate tegevuse ulatust ja mustreid ning mõista meie kasutajate soove;

●        parandada veebisaidi toimimist ja välimust, luua uusi omadusi ja funktsioone;

●        kaitsta meie veebisaidiga seotud õigusi ja vara.

 

4.                   Millist teavet minu kohta kogute, kasutate ja säilitate?

 

Veebisaidi sirvimisel võime kasutada tehnoloogiaid (teie veebilehitsejalt veebisaidile tehtud taotluste analüüs, küpsised jne), mis koguvad automaatselt:

●        kasutusandmeid. Veebisaidile sisselogimisel saame automaatselt koguda teatud andmeid teie veebisaidile juurdepääsu ja selle kasutamise kohta (nt sisenemise ja väljumise lingid, sisu ja lehed, millele sisse logite, juurdepääsu kuupäevad ja kellaajad jne);

●        seadme andmeid. Veebisaidile sisselogimisel saame automaatselt koguda teavet teie seadme ja internetiühenduse kohta (nt IP-aadressid, kasutatud arvuti või mobiilseadme tüüp, operatsioonisüsteemi versioon, seadme ID, brauseri tüüp, keel jne).

 

Kui otsustate kasutada veebisaidi funktsioone (vorme), et teha päringuid või soovite sõlmida lepingut või kui kirjutate sõnumit veebisaidil toodud e-posti aadressidele, kogume teie kohta järgmiseid andmeid:

●        identifitseerimisandmed (nimi, perekonnanimi, ettevõte jne);

●        kontaktandmed (e-posti aadress jne);

●        lepingu tüübi jaoks nõutavad täiendavad andmed, kui soovite sõlmida lepingut;

●        mis tahes muud andmed, mille olete otsustanud esitada ja mida peate esitatud päringu või pakkumise seisukohast asjakohaseks.

 

5.                   Kas kogute tundlikke isikuandmeid?

 

Ei kogu.

 

6.                   Kas kasutate küpsiseid?

 

Veebisaidile sisselogimisel saame saata ühe või mitu küpsist – need on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad rida tähti ja numbreid. Saame kasutada nii seansiküpsiseid kui ka püsiküpsiseid. Kui brauseri sulgete, kaob ka seansiküpsis. Püsiküpsis jääb brauserisse ja seda saab kasutada brauseris veebisaidi edasiste külastuste ajal. Püsiküpsised saab eemaldada veebibrauseri seadete kaudu. Vaadake oma veebibrauseri kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas oma küpsiste seadeid õigesti muuta.

 

Küpsised on tehnilised vahendid, mis koguvad automaatselt siinse teatise punktis 4 nimetatud sirvimisteavet. Me kasutame järgmist tüüpi küpsiseid:

•       seansiküpsised. Kasutame seansiküpsiseid, et saaksite meie veebilehte sirvida;

•       eelistuste küpsised. Kasutame eelistuste küpsiseid, et meeles pidada teie erinevaid seadeid (näiteks lehekülje keelt);

•       analüütilised küpsised. Kasutame analüütilisi küpsiseid, et näha meie veebisaidi liikluse andmeid ja teid huvitavaid teemasid ning pakkuda teile kvaliteetset teile olulist teavet.

 

Kasutatavate küpsiste nimekiri:

küpsise nimi küpsise eesmärk küpsise kasutamise tähtaeg kasutatavad andmed
PHPSESSID Lehe nõuetekohaseks toimimiseks Niikaua kui kasutaja veebisaiti sirvib Pakume kordumatu numbri
ICL_Language Lehe keele määramiseks 1 päev
WMPL Lehe nõuetekohaseks toimimiseks 1 päev
APISID, 1P_JAR, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID Liikluse jälgimiseks Kuni 2 aastat Pakume kordumatu numbri

7.                   Millist teavet ma peaksin andma ja miks?

 

Veebisaidi kasutajana ei pea te meile mingit teavet andma. Kogu tehniline teave kogutakse automaatselt tavapäraste veebi sirvimise tehnoloogiate abil (saidile saadetud päringute analüüs, küpsised jne).

Kui soovite kasutada veebisaidi funktsioone (vorme), et teha päringuid või sõlmida lepingut või kui soovite seda teha kirjutades sõnumi veebisaidil toodud e-posti aadressidele, peaksite märkima:

●        identifitseerimisandmed (nimi, perekonnanimi, ettevõte jne);

●        kontaktandmed (e-post jne);

●        lepingu tüübi jaoks nõutavad täiendavad andmed, kui soovite sõlmida lepingut.

 

Teil on samuti võimalus esitada mis tahes täiendavaid andmeid, mida peate päringu või lepingu sõlmimise seisukohast asjakohaseks. Kui te ei esita teavet, mida vajame teie päringule nõuetekohaselt vastamiseks, võime paluda teil seda teavet esitada.

 

8.                   Millist teavet kogute minu kohta muudest allikatest ja kust?

 

Me ei kogu muudest allikatest mingeid andmeid veebisaidi kasutajate kohta.

 

9.                   Miks on teil lubatud seaduslikul viisil minu kohta teavet koguda?

 

Me kogume teie kohta seaduslikul viisil teavet, sest:

●        vajame teie andmeid, et saaksime pakkuda teile juurdepääsu meie veebisaidile, mis tähendab, et me täidame kokkulepet ja võimaldame teil sirvida meie veebilehte vastavalt oma soovile, samuti vastata teie päringutele ja ettepanekutele meie teenuste kohta (üldmääruse artikkel 6 lõige 1 (b));

●        vajame teie andmeid, et täita oma õiguslikke kohustusi, lahendada teie või teiste osapooltega tekkida võivaid vaidlusi ja tagada oma õiguseid, mis tulenevad teie ja meie vahel või meie ja kolmandate isikute vahel sõlmitud kokkulepetest (üldmääruse artikkel 6 lõige 1 (c));

●        vajame teie andmeid, et parandada meie veebisaiti ja kasutajakogemusi ning kaitsta veebisaiti volitamata juurdepääsu eest (üldmääruse artikkel 6 lõige 1 (f)).

 

10.               Kas kasutate minu isikuandmeid automaatseks otsuste langetamiseks või minu profiili koostamiseks?

 

Ei kasuta.

 

11.               Kellele te minu isikuandmeid avaldate?

 

Võime avalikustada teie isikuandmeid:

•       igale meie kontserni liikmele (mis tähendab meie tütarettevõtjaid, emaettevõtjat ja kõiki tema tütarettevõtjaid) ulatuses, mis on mõistlikult vajalik kontserni ühiseks toimimiseks;

•       ostja või muu meie õiguste järglase puhul ühinemise, eraldamise, ümberstruktureerimise, ümberkorraldamise, likvideerimise või muu ettevõtte varade müügi või üleandmise korral, järjepidevuse, pankroti, likvideerimise või muu sarnase protsessi korral on teie kohta kogutud teave osa üleantavatest varadest;

•       kindlustusandjatele ja/või professionaalsetele nõustajatele, niivõrd kui see on põhjendatult vajalik kindlustuskaitse omandamiseks või säilitamiseks, riskide juhtimiseks, professionaalse nõustamise või õigusnõude saamiseks, täitmiseks või kaitseks nii kohtumenetlustes kui ka kohtuvälistes haldusmenetlustes;

•       teenusepakkujatele või töövõtjatele, niivõrd kui see on põhjendatult vajalik veebisaidi juurdepääsu säilitamiseks, arendamiseks ja kindlustamiseks.

Võime samuti avaldada teie isikuandmeid, kui selline avalikustamine on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, õiguslike nõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks nii kohtumenetlustes kui ka haldus- või kohtuvälistes menetlustes.

 

12.               Kas minu isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda?

 

Ei edastata.

 

13.               Kui kaua te minu andmeid säilitate?

 

Me säilitame teie päringute ja ettepanekute andmeid vastavalt Eesti rahvusarhiivi kehtestatud dokumentide säilitamise tingimustele.

 

Automaatselt kogutud tehniline teave kasutaja seadme(te) ja sirvimise kohta salvestatakse vastavalt siinse poliitika punktis 6 toodud tabelile.

 

14.               Millised on minu õigused?

 

Teil on järgmised isikuandmete kaitsega seotud õigused:

●        nõuda juurdepääsu teie kohta olemasolevale teabele;

●        nõuda oma andmete parandamist;

●        esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele meie õigustatud huvides, kui asjakohaseid andmeid töödeldakse ainult meie õigustatud huvides ja selline töötlemine piirab ebaproportsionaalselt teie õigusi, vabadust või õigustatud huve konkreetsete asjaolude kontekstis;

●        nõuda olemasoleva teabe kustutamist:

o   kui andmeid töödeldakse eranditult meie õigustatud huvides, siis olete sellise töötlemise vastu ja selline töötlemine piirab ebaproportsionaalselt teie õigusi, vabadust ja õigustatud huve konkreetsete asjaolude kontekstis, välja arvatud juhul, kui selline töötlemine on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks või kaitseks teatud avaldatud õiguslike nõuete eest;

o   kui teie andmeid töödeldakse ilma seadusliku aluseta.

●        nõuda teie kohta olemasolevale teabele juurdepääsu piiramist või teabe kustutamist:

o   kui nõutakse vigaste andmete parandamist – kuni tuvastatud vigade parandamiseni;

o   kui olete esitanud vastuväiteid andmete töötlemisele meie õigustatud huvides, kuni teie vastuväide on läbi vaadatud ja oleme langetanud otsuse edasise töötlemise kohta;

o   kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid teil on vaja esitada õiguslikke nõudeid või end õiguslike nõuete vastu kaitsta;

o   kui andmeid töödeldakse ilma õigusliku aluseta ja te ei soovi neid kustutada.

●        esitada vastuväiteid meie ettevõttes teie andmete kogumisele, kasutamisele ja säilitamisele;

●        nõuda oma andmete eksportimist;

●        esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

 

Kui soovite oma eespool nimetatud õigusi kasutada, võtke palun ühendust meie andmekaitsetöötajaga punktis 15 kirjeldatud viisil. Pange tähele, et nende õiguste suhtes kehtivad seaduslikud tingimused ja erandid.

 

15.               Kuidas saate mind aidata?

 

Kui teil on küsimusi, kommentaare või kaebusi teie kohta teabe kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta, oleme valmis teid aitama. Kui vajate abi, võtke meiega ühendust e-posti teel info@hrx.ee

 

AS HRX TELEFONI VÕI E-KIRJA TEEL EDASTATUD PÄRINGUTE PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Viimase uuendamise kuupäev: [01.01.2019]

 

AS HRX tagab, et teie andmeid hoitakse turvaliselt. Me järgime Euroopa Liidu üldist andmekaitse määrust (edaspidi: üldmäärus) ja muid seadusi, mis kaitsevad teie andmeid, mida meie ettevõte kogub, kasutab ja säilitab.

 

 

 

1.              Kuidas seda privaatsuspoliitikat lugeda?

 

Meie privaatsuspoliitikast leiate vastused olulistele küsimustele selle kohta, kuidas me teie kohta teavet kogume, kasutame ja säilitame. Kui teil on küsimusi või osa sellest teatisest on ebaselge, oleme valmis teid aitama, nagu on kirjeldatud selle privaatsuspoliitika punktis 13. Pange tähele, et mis tahes meie-vorm selles privaatsuspoliitikas tähendab meie ettevõtet, nagu on kirjeldatud selle privaatsuspoliitika punktis 2.

 

 

2.              Kes vastutab minu teabe kaitsmise eest?

 

AS HRX;

meie ettevõtte registrikood on 10117789;

meie aadress on Alasi tee 5, Tabasalu alevik, Harku vald.

 

3.              Miks te minu andmeid kogute?

 

Me tegeleme e-posti ja sotsiaalvõrgustiku kontode kaudu saadud päringute, taotluste ja kaebustega. Sel põhjusel peame teie andmeid koguma, kasutama ja säilitama.

 

4.              Millist teavet minu kohta kogute, kasutate ja säilitate?

 

●               Teie e-posti aadressi;

●               teie sotsiaalvõrgustiku profiili nime;

●               päringu teemat;

●               päringu kuupäeva;

●               päringu sisu;

●               päringule lisatud faile;

●               teie ees- ja perekonnanime;

●               vastust teie päringule;

●               muud teavet, mille olete otsustanud esitada.

 

Sõltuvalt päringu teemast võime paluda teil esitada täiendavat teavet, mis on vajalik teie päringule vastamiseks.

 

5.              Millist teavet ma peaksin andma ja miks?

 

Päringu esitamisel mõne meie veebisaidil esitatud e-posti aadressi kaudu, veebisaidi funktsioonide kasutamisel või päringu esitamisel sotsiaalvõrgustiku kaudu peaksite edastama meile oma ees- ja perekonnanime, e-posti või muud kontaktandmed, päringu teema ja sisu, samuti mis tahes päringuga seotud täiendavat teavet. Pärast päringu esitamist võidakse teil paluda esitada lisateavet, et saaksime teie päringule nõuetekohaselt vastata.

 

6.       Milline on minu kohta teabe kogumise õiguslik alus?

 

Me kogume teie kohta seaduslikul viisil teavet, sest:

●        kui olete meiega taotluse, kaebuse või veebisaidi funktsionaalsust kasutava päringu kaudu ühendust võtnud, oleme juriidiliselt kohustatud taotlusi, päringuid ja kaebusi säilitama (üldmääruse artikkel 6 lõige 1 (c));

●        kui olete meiega ühendust võtnud veebilehe funktsioone kasutades, töötleme teie andmeid selleks, et täita vajalikke meetmeid lepingu sõlmimiseks füüsilise isiku taotlusel (üldmääruse artikkel 6 lõige 1 (b)).

 

7.              Kas kogute minu kohta tundlikku teavet?

 

Me ei kogu teie kohta tundlikku teavet ja ei nõua sellise teabe esitamist. Kui edastate meile sellist teavet, eeldame, et olete andnud oma nõusoleku selliste isikuandmete töötlemiseks (üldmääruse artikkel 6 lõige 1 (a) ja artikkel 9 lõige 2 (a)).

 

8.              Kas langetate minu andmete põhjal automaatseid otsuseid või koostate profiile?

 

Me ei langeta automaatseid otsuseid ja teie profiili ei koostata.

 

9.              Kas jagate minu teavet teiste üksustega?

 

Võime jagada teie teavet:

●        juriidilisi teenuseid osutavate ettevõtetega;

●        ettevõtetega, kes pakuvad infotehnoloogia-, side-, andmete säilitamise, personalijuhtimise ja muid samalaadseid teenuseid (ainult töölepingu sõlmimisel);

●        e-posti teenusepakkujaga, kui päring, taotlus või kaebus saadetakse e-posti teel;

●        eraõiguslike üksustega, kes teevad auditeid või inspekteerimisi, ja/või riigi või kohaliku omavalitsuse asutused;

●        meie ettevõtte ja teiste HRX kontserni ettevõtete omanikega.

 

10.          Kas jagate minu andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate üksustega (Euroopa Majanduspiirkond koosneb kõigist ELi liikmesriikidest ning Norrast, Islandist ja Liechtensteinist)?

 

Me ei jaga teie andmeid Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole jäävate üksustega.

 

11.          Kui kaua te minu andmeid säilitate?

 

Me säilitame teie andmeid vastavalt Eesti rahvusarhiivi kehtestatud dokumentide säilitamise tingimustele või vastavalt konkreetsele suhtele kohaldatava nõude aegumistähtajale, olenevalt sellest, kumb on pikem.

 

12.          Milliseid samme võin teie ettevõttes säilitatavate andmete suhtes astuda?

 

Kui soovite astuda allpool nimetatud samme, võtke palun meiega ühendust punktis 13 kirjeldatud viisil:

●        esitada oma andmete avaldamise taotlus;

●        esitada teie kohta olemasoleva teabe parandamise taotlus;

●        esitada olemasoleva teabe kustutamise taotlus;

●        esitada teie kohta olemasolevale teabele juurdepääsu või teabe kustutamise taotlus;

●        esitada vastuväiteid teie kohta teabe kogumisele, kasutamisele ja säilitamisele meie ettevõttes;

●        esitada oma andmete eksportimise või andmete edastamise taotlus teisele ettevõttele;

●        esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile;

●        teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

 

Pange tähele, et nende õiguste suhtes võivad kehtida seaduslikud erandid ja piirangud.

 

13.          Kuidas saate mind aidata?

 

Kui teil on küsimusi, kommentaare või kaebusi teie kohta teabe kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta, oleme valmis teid aitama. Kui vajate abi, võtke meiega ühendust e-posti teel info@hrx.ee

AS HRX VIDEOVALVE ALL OLEVATE INIMESTE PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Viimase uuendamise kuupäev: [01.01.2019]

 

AS HRX tagab, et teie andmeid hoitakse turvaliselt. Me järgime Euroopa Liidu üldist andmekaitse määrust (edaspidi: üldmäärus) ja muid seadusi, mis kaitsevad teie andmeid, mida meie ettevõte kogub, kasutab ja säilitab. Lisateabe saamiseks lugege hoolikalt siinset privaatsuspoliitikat.

 

1.              Kuidas seda privaatsuspoliitikat lugeda?

 

Meie privaatsuspoliitikast leiate vastused olulistele küsimustele selle kohta, kuidas me teie kohta teavet kogume, kasutame ja säilitame. Kui teil on küsimusi või osa sellest teatisest on ebaselge, on meie kontaktisik valmis teid aitama, nagu on kirjeldatud selle privaatsuspoliitika punktis 13. Pange tähele, et mis tahes meie-vorm selles privaatsuspoliitikas tähendab meie ettevõtet, nagu on kirjeldatud selle privaatsuspoliitika punktis 2.

 

2.              Kes vastutab minu teabe kaitsmise eest?

 

AS HRX;

meie ettevõtte kood on 10117789;

meie aadress on Alasi tee 5, Tabasalu alevik, Harku vald.

 

3.              Miks te minu andmeid kogute?

 

Meil on õigustatud huvi meie ruumide ja vara ohutuse vastu. Sel põhjusel peame teie andmeid koguma, kasutama ja säilitama.[2] 

 

4.              Millist teavet te minu kohta kogute, kasutate ja säilitate?

 

Kogume teie kujutisi ja muud teavet, mis kuulub videovalve valdkonda.

 

5.              Millist teavet ma peaksin andma ja miks?

 

Te ei pea meile mingit teavet andma. Video salvestatakse automaatselt, kui sisenete jälgitavasse ruumi või piirkonda.

 

6.       Milline on minu kohta teabe kogumise õiguslik alus?

 

Me kogume teie kohta teavet seaduslikult, sest meil on õigustatud huvi kaitsta oma vara (üldmääruse artikkel 6 lõige 1 (f)).

 

7.              Kas kogute minu kohta tundlikku teavet?

 

Me ei kogu teie kohta tundlikku teavet.

 

8.              Kas langetate minu andmete põhjal automaatseid otsuseid või koostate profiile?

 

Me ei langeta automaatseid otsuseid ja teie profiili ei koostata.

 

9.              Kas jagate minu teavet teiste üksustega?

 

Võime teie andmeid jagada:

●        riigiasutustega (politsei, kohtueelne uurimine jne), nagu on ette nähtud õigusaktides;

●        info- ja sideteenuste pakkujatega (videovalve hooldusteenuse pakkujad, videovalve turvafirmad jne);

●        kindlustusseltside, õigusteenuse osutajate ja advokaadibüroodega.

 

Võime samuti avaldada teie isikuandmeid, kui selline avalikustamine on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, õiguslike nõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks nii kohtumenetlustes kui ka haldus- või kohtuvälistes menetlustes.

 

10.          Kas jagate minu andmeid väljaspool EMPd asuvate üksustega?

 

Ei jaga.

 

11.          Kui kaua te minu kohta teavet säilitate?

 

Me säilitame teie andmeid 14 päeva.

 

12.          Milliseid samme võin teie ettevõttes säilitatavate andmete suhtes astuda?

 

Kui soovite astuda allpool nimetatud samme, võtke palun meiega ühendust punktis 13 kirjeldatud viisil:

 

▪                 esitada oma andmete avaldamise taotlus;

▪                 esitada teie kohta olemasoleva teabe parandamise taotlus;

▪                 esitada olemasoleva teabe kustutamise taotlus;

▪                 esitada teie kohta olemasolevale teabele juurdepääsu või teabe kustutamise taotlus;

▪                 esitada vastuväiteid teie kohta teabe kogumisele, kasutamisele ja säilitamisele meie ettevõttes;

▪                 esitada oma andmete eksportimise või andmete edastamise taotlus teisele ettevõttele;

▪                 esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

 

13.          Kuidas saab teie kontaktisik mind aidata?

 

 

Kui teil on küsimusi, kommentaare või kaebusi teie kohta teabe kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta, oleme valmis teid aitama. Kui vajate abi, võtke meiega ühendust e-posti teel info@hrx.ee